Melanchthonstraße 10
12247 Berlin Steglitz Lankwitz